Сфери на действие

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Кантората дава съвети по прилагането на разпоредбите на трудовото законодателство, подготовка и лична помощ при представителство на клиента в толкова изяви, колкото се изискват от Инспектората по труда и социалната сигурност, оспорване на сертификати, издадени от провинциалните Инспекторати по труда и социалното осигуряване (нарушения, споразумения и възпрепятстване) и надзор на процеса до окончателното му административно разрешаване, представляване на клиента при уволнения и наказания, освобождаване от договори и искове за плащане. Признаване на права, неправоспособност, глоби от Инспекцията по труда, нарушения, Превенция на професионалния риск, проверка на труда и социалното осигуряване, колективни преговори и т.н., сключване на трудови договори.

ОБРАТНО