Услуги за други кантори

Кантората официално подписва споразумения за партньорство с други кантори на адвокати и професионалисти от различни области и специалности, покривайки всички нужди, било то в областта на конституционното право, търговското, наказателното или гражданското, или чрез изготвяне на доклади или правни становища, или извършвайки високо специализирани задачи за подпомагане, съдействие, сътрудничество или консултантски услуги.

Всички професионалисти, заинтересовани от сътрудничество от този тип, могат да се свържат с Адвокатска кантора Луис Идалго Мартин.