Връзки

ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ
Организация на обединените нации
United Nations Treaty Collection
Информационна мрежа на ООН в областта на престъпността и правосъдието
Информационен център на ООН
Система за официални документи на ООН (SAD)

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Global Legal Information Network (GLIN)
Administración.es Порталът на гражданите
Corte Suprema di Cassazione (Italia)
Court Service (Gran Bretaña)
Department for Constitutional Affairs: the Courts (Gran Bretaña)
Cornell Law Library. Law by source : global
Corte Costituzionale della Republica Italiana
Supreme Court of Canada
Supreme Court of the United States
Supremo Tribunal de Justicia de Portugal
SOGIG Legal Gateway
Comisión Andina de Juristas (CAJ)
Център за изследване на правосъдието в страните от американския континент
The WWW Virtual Library Law
Guide to foreing and International legal databases (Library of New York University School of Law)
International Court of Justice / Международен съд (Xara)
International Criminal Court / Международен наказателен съд
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / Международен наказателен съд за la бивша Югославия
Legifrance: Le Service Public de la Diffusion du Droit
Lexadin. The World Law Guide. Courts-Cases

ОБРАТНО