Връзки

Национални официални институции

Други институции

Испанска агенция за защита на данните
Данъчна агенция
Национална Библиотека на Испания
Държавен вестник
Европейски документационен център
Омбудсман
Главен съвет на адвокатските колегии
Главен съвет на адвокатите
Главен съвет на нотариусите
Главен съвет на съдебната властl
Държавен съвет
Официален вестник на Европейските общности
Главна дирекция „Пътна полиция“
Сертифициращ орган на публичната администрация
Испания в Организацията на обединените нации
Главна прокуратура
Омбудсман на Испания
Публичен регистър по несъстоятелност
Red Española de I+D ( Red Iris)
Регистри на имоти и фирми
Представителство в испания на Европейската комисия
Испанска агенция за международно сътрудничество
Испанска агенция за защита на данните
Официални бюлетини на автономните области (ДВ)
Асоциация на регистраторите
Съд за защита на конкуренцията
Главен съвет на испанските адвокати
Кралска Академия за съдебна практика и законодателство
Сенат
Съдии за демокрация
Законодателство по теми: administración.es
Испанска администрация
Банка на Испания
Център за политически и конституционни изследвания
Център за социологически проучвания
Комисия за проучване на развитието на информационното общество
Комисия за телекомуникационния пазар
Национална комисия за безопасност и здраве при работа
Национална комисия за пазара на ценните книжа (CNMV)
Икономически и социален съвет
Висш съвет на Камарите за търговия, индустрия и навигация
Висш Съвет за научни изследвания (CSIC)
Консорциум за застрахователно обезщетение<
Правителствена служба за чужденци и имиграция
Главна Дирекция на регистрите и нотариусите
Публична служба Red.es
Национален монетен двор<
Фонд за гарантиране на работната заплатаl<
Сборник с процедури на Министерство на правосъдието
Институт за фискални изследвания<
Институт за жената
Институт за миграция и социални услуги
Национален институт за потребление<
Национален Институт по заетостта (INEM)<
Национален статистически институт (INE)
Национален Институт за безопасност и хигиена при работа
Главно обединение на адвокатите
Национално наследство
Държавен секретариат за бюджета и разходите
Държавен секретариат за социалната сигурност
Държавна хазна

Изпълнителна власт
Държавен глава – Дворец на НВ Кралят
Министерство на държавната администрация<
Министерство на земеделието
Министерство на външните работи<
Министерство на науката и технологиите<
Министерство на отбраната
Министерство на икономиката
Министерство на образованието
Министерство на развитието
Министерство на финансите
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на околната среда
<
Министерство, отговарящо за организацията и функционирането на общото управление на държавата
Министерство на здравеопазването
Министерство на заетостта и социалната сигурност
Говорител на правителството

Съдебна власт
Главен съвет на съдебната власт<
JСъдилища
Конституционен съд
Сметна палата
Съд за защита на конкуренцията<
Върховен съд

Законодателна власт
Конгрес на депутатите<
Сенат на Испания

НАЗАД