Кантората

Фирмата е основана през 1995 година от Луис Идалго Мартин, използвайки опита и знанията си, придобити в продължение на повече от тринадесет години в правния сектор, с акцент върху търговското, наказателното и данъчното право, което го подтиква да се специализира в Конкурентното право (производства по несъстоятелност, произтичащи от финансови затруднения на предприятията, като например спиране на плащанията и несъстоятелност) и наказателното право.

Това не означава, че е пренебрегнато гражданското право, което е допълнение към всички други области на правото, в които законодателят не е участвал поради своята специалност, което позволява прилагането на общото право. Последната е област, в която основателят е представлявал интересите на своите клиенти откакто е създадена кантората, в около половината от общо повече от хиляда производства, които той е водил, с подкрепата на екип от квалифицирани и мултидисциплинарни професионалисти, обучени в престижни компании и адвокатски кантори, както и на инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания. В резултат на това, кантората е в състояние да предложи както консултация по конкретни въпроси, така и всеобхватна правна услуга, така че да можем да намерим правни решения на проблемите, които са възложени, дори и да се окажат изключително сложни, приемайки възможно най-обширната перспектива, за да се намерят най-надеждните средства за постигане на положителен и технически правен изход от делото.