Консултации

Целта на тази страница и неговия формуляр е да се осигури дистанционно ориентировъчна правна консултация, отговаряйки безплатно на запитванията относно испанското законодателство, с цел да дадем консултация по въпроса и да отговорим на всички въпроси относно правните проблеми. Може да поискате оферта за възлагане на вашите въпроси, която ще е без разходи или задължения за заинтересованата страна.

Отговорите на запитванията трябва да се приемат само като ориентир, тъй като те се явяват общи или предварителни, временни и необвързващи указания по отношение на представената правна ситуация.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Адвокатска кантора Луис Идалго Мартин информира своите клиенти и широката общественост ясно и преди предоставянето на правната услуга за политиката за защита на личните данни, което е в съответствие с разпоредбите на Закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни, на директивата на ЕО 46/1995 за наредбите и инструкциите и препоръките на Агенцията за защита на данните.