Сфери на действие

ДАНЪЧНО ПРАВО

Кантората съветва своите клиенти по въпроси, свързани с данъчното право и отношенията им с данъчните власти. Нашата работа обхваща две области. Първата включва непрекъснати данъчни консултации за клиенти, фискална проверка, фискална консолидация, наследственост в семейни фирми и консултантски услуги върху жизнеспособността и данъчни последици от решенията, взети от клиенти. Втората включва защита интересите на нашите клиенти във всички видове производства пред данъчните власти, както и формализиране на икономически и административни претенции пред регионалните икономически и административни съдилища и ако е необходимо пред Централния икономически и административен съд.

ОБРАТНО