Сфери на действие

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

Кантората консултира и представлява своите клиенти, издавайки становища в областта на конституционното право и подавайки конституционни жалби по отношение на поверения въпрос.

ОБРАТНО